Creus que davant de la malaltia de l'Alzheimer...

Hi ha una gran manca de recursos per a poder tractar als pacients que pateixen la malaltia
50% (5 vots)
Falta recolzament i acompanyament a les famílies durant l'evolució de la malaltia en el pacient
30% (3 vots)
Falta implicació per part d'associacions o entitats publiques
20% (2 vots)
L'Alzheimer és una malaltia mundial que preocupa a la ciència, i cada cop més es realitzen investigacions
20% (2 vots)
Es dóna poca importància als afectats i s'ha considerat com una malaltia poc greu
20% (2 vots)
Falta informació per a les families dels afectats per aquesta malaltia
10% (1 vot)
Existeixen associacions i grups que vetllen per les famílies i els pacients però fa falta més coneixement i comprensió social
10% (1 vot)
Cada cop es formen més professionals per tractar als malalts d’Alzheimer així com d’altres que ofereixen ajuda als familiars
0% (1 vot)
Vots totals: 10