Renda 2021

  


La campanya de la Renda 2021 ja està en marxa. La situació de la Covid-19 ha deixat un escenari complicat per a molts particulars i autònoms en quan a la declaració d'aquest impost. Des de LLEIDA.COM us donem respostes, de la mà d'experts, a les principals incognites sobre la declaració de la Renda 2021.  

L'objectiu principal d'aquest espai és posar-vos a l'abast un seguit d'articles sobre l'IRPF, els ajuts Covid-19 i el paper que cumpleixen les gestories durant aquesta campanya. Parlem amb gestories que ofereixen els seus serveis d'atenció, orientació i gestió davant de la campanya de renda i ajudes.  


 

IRPF

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) és l'impost que paguen les persones residents en Espanya. L'import d'aquest varia d'acord amb les rendes obtingudes per les persones durant un any natural i és aplicable tant a treballadors com a autònoms. Consulta les preguntes més freqüents.

Ajudes Covid-19

Durant la pandèmia l'estat espanyol, el govern català i les administracions dels municipis han obert diferents convocatòries d'ajuts per tal d'alleujar l'impacte econòmic dels sectors en crisi i promoure la dinamització de l'economia, greument afectada per la pandèmia. Consulta les convocatòries dels diferents sectors.

Les gestories

Les gestories compleixen un paper fonamental en la campanya de la declaració de la renda, ja que són entitats, expertes en el tema, que s'encarreguen de fer tots els tràmits pertinents en la declaració dels impostos i ajuts. Consulta les principals gestores de Lleida i la seva especialitat. 

 


FAQ'S SOBRE LA RENDA 2021

  


 

 

Qui no està obligat a declarar? 

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant... [Llegir-ne més]

 

 


Com pots fer la declaració amb el pla 'Le Llamamos'?

L'Agència Tributària activa el pla "Le Llamamos" per fer la declaració d'impostos via telefònica.Consulta com funciona.   [Llegir-ne més]

 

 

'Clave PIN' i número de referència: com obtenir-los?

El número de referència i 'Clave PIN' continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB. T'expliquem com pots obtenir-los. [Llegir-ne més]

 


Entrevista amb Juan Antonio Santos, president de la delegació de Lleida del COGAC

 


 

Blueindic

"Ajudem a presentar les declaracions sense que els contribuents s’enduguin cap ensurt negatiu" [Llegir-ne més]

J. M. Consulting

"La declaració d'impostos és un tràmit i per això ho fem de manera gratuïta en les empreses" [Llegir-ne més]

Assessoria Gabser

"Fem assessoria fiscal, laboral i assegurances de qualsevol tipus d’empresa"[Llegir-ne més]

 


Renda 2021
Comparteix la pàgina