"Le Llamamos", el pla per fer declaracions de la Renda via telefònica

REDACCIÓ
11-05-2021
  • "Le Llamamos", el pla per fer declaracions de la Renda via telefònica

L'Agència Tributària va iniciar el passat 6 de maig la confecció telefònica de declaracions a través del pla 'Le Llamamos', que manté el reforç de la seva capacitat disposat l'any passat per la pandèmia, enguany amb un disseny que permet atendre des del primer dia al mateix perfil de contribuents que en l'atenció presencial en les oficines, i també a nous col·lectius que el necessitin, cas, especialment, dels perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), i tot això sense necessitat de desplaçaments.

Fins al dijous passat, l'Agència havia retornat ja, 2.542 milions d'euros a 3.790.000 contribuents, de manera que el 72,5% de les sol·licituds de devolució realitzades de moment, i el 66,7% dels imports a retornar que s'han sol·licitat, ja han estat abonats. Es manté, en paral·lel, un creixement de les presentacions superat el primer terç de la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2020 (IRPF 2020), en línia amb la projecció a l'alça prevista. Així, han presentat ja la seva declaració 6.591.000 contribuents, un 6,5% més que l'any passat en el mateix nombre de dies de campanya (la campanya d'enguany va arrencar sis dies després que l'anterior).

Especialment notable està resultant el creixement de les declaracions amb resultat a ingressar (+25% fins avui), continuant amb l'acceleració d'aquestes presentacions que s'ha produït en els últims anys. Cal recordar, en aquest sentit, que aquests contribuents no han d'efectuar els primers pagaments fins al final de la campanya, amb independència del moment en què presentin la declaració, i que, a més, en particular els afectats per regulacions temporals d'ocupació (ERTO) amb declaracions a ingressar compten enguany amb una via addicional de facilitació de liquiditat en poder optar per un fraccionament del pagament en sis mesos sense interessos.

Quant a les vies de presentació, a més del canal telemàtic principal, que és la pàgina web de l'AEAT (www.agenciatributaria.es), també destaquen les presentacions a través de l'aplicació mòbil de l'Agència. Per aquesta via s'han presentat més de 64.000 declaracions fins al dijous passat, de les quals més de 42.000 es corresponen amb presentacions 'en un sol clic' i la resta són contribuents als quals l'aplicació ha derivat a la web de l'Agència per a realitzar alguna modificació i han tornat a l'aplicació per a concloure la presentació.

Està previst que en tota la campanya es presentin 21.570.000 declaracions, un 2,1% més que l'any anterior. D'aquest total, es preveu que 14.330.000 donin dret a devolució, dos terços del total i un 1% menys que l'any anterior, per un import de 10.857 milions d'euros. Al seu torn, s'esperen 5.960.000 declaracions a ingressar, un 5,7% més, per import de 12.976 milions.

Comença la confecció de declaracions per telèfon

A més de la presentació per internet a través de la pàgina de l'agència i de l'aplicació mòbil, des del dijous passat els contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requereixin assistència personalitzada tornen a tenir en el pla 'Le Llamamos' de confecció telefònica de declaracions. Una potent alternativa a la tradicional assistència presencial en oficines, que enguany arrenca el 2 de juny.

El pla 'Le Llamamos' manté el reforç de la seva capacitat que es va establir l'any passat per la pandèmia, novament amb la col·laboració de CCAA i ajuntaments. Amb una qualitat de servei en l'atenció personalitzada igual al de l'assistència en oficines, des d'aquest primer dia i fins al final de la campanya el pla 'Le Llamamos' està dissenyat per a poder atendre el mateix perfil de contribuents que en les oficines i a nous col·lectius que el requereixin, especialment als perceptors de l'IMV, i tot això evitant desplaçaments i esperes als ciutadans.

Una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic en el 901 12 12 24 i en el 91 535 73 26) i tria horari de demà o de tarda, el sistema li proposa un dia i una hora en la qual rebrà la trucada del funcionari de l'Agència.

En favor de la mateixa agilitat del servei, resulta molt convenient que el contribuent tingui disponible la informació i documentació necessària per a fer la declaració quan li digui l'Agència. Al seu torn, i a fi de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, se sol·licita als ciutadans que anul·lin la cita per la mateixa via per la qual la van obtenir si han decidit no fer ús d'ella.

Comparteix

També t'interessarà