Quan podem considerar la depressió infantil?

18-03-2019
  • Quan podem considerar la depressió infantil?

La depressió en la infància ha estat qüestionada durant molts anys. El fals mite d'una infància feliç, sense preocupacions importants, ha fet que en algunes ocasions no es diagnostiqui quan apareix. Sovint els nens s'enfronten a dificultats en l'aprenentatge escolar, hiperactivitat, conducta antisocial, ansietat de separació o trastorns alimentaris, que poden condicionar el seu creixement personal i cognitiu.
La prevalença de depressió en nens i adolescents es descriu en al voltant de 2% en nens en edat escolar i 5% en adolescents. Aquests percentatges van en augment, encara que és difícil conèixer la xifra real, ja que no es diagnostica prou.

Sobre l'origen de la patologia, el factor hereditari és molt important, però també pot aparèixer per problemes escolars, situacions conflictives en l'entorn domèstic, pèrdues familiars o canvis en l'estil de vida. També pot sorgir com a conseqüència de problemes en les relacions interpersonals o per haver sofert traumes físics o psicològics (assetjament, abusos, negligència en la cura…), entre altres. 

Quan podem considerar que el nen té depressió?

Podem considerar depressió infantil quan els símptomes del nen presenten un canvi respecte a l'activitat anterior, provoquen un malestar clínicament significatiu o una deterioració social, escolar o d'altres àrees importants de la vida del nen. Malgrat la inexistència d'un protocol terapèutic àmpliament estès per al tractament psicològic de la depressió infantil, la tendència actual és aplicar programes que cobreixen diversos aspectes com un component conductual (activitats agradables, habilitats socials, relaxació), o d'autocontrol i cognitius (reestructuració cognitiva, solució de problemes). En els casos en els quals és necessari, pot explicar-se amb un suport farmacològic proporcionat per un psiquiatre infantil.

Signes d'alarma

La depressió infantil té alguns aspectes comuns amb la depressió en adults, encara que l'edat modula les característiques i les repercussions negatives del trastorn: 

  • En l'infant podem observar plors i irritació al principi, seguit d'un posterior retraïment (deixen de plorar), alteracions en l'alimentació i en el somni, retard del creixement, *inexpresividad facial, absència de vocalitzacions i pèrdua de l'interès per l'entorn.
  • Dels 3 als 6 anys es poden observar símptomes com la por, irritabilitat, fòbies escolars i trastorns de l'eliminació, així com la manca de socialització, nens que parlen poc o tenen cara trista. També pot observar-se disminució de l'apetit i dolors recurrents de cap i abdomen
  • A partir dels 7 anys i fins a a l'adolescència, els símptomes més freqüents són: canvis en l'estat d'ànim, hipersensibilitat, negativisme, irritabilitat, desig de fugir, sentiments d'inutilitat, poc respecte a l'autoritat, baralles excessives, alteracions del somni, canvis en el rendiment escolar.
  • En alguns casos es poden observar conductes de risc, poca atenció a l'aspecte físic, manifestacions psicosomàtiques, o retraïment social, arribant fins i tot a pensaments de mort.

Elena Notario

Psicòloga infantil Grup Hospitalari HLA 
Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Creus que en els últims anys s'han incrementat la intolerància en la nostra societat?