Enginyers Lleida forma futurs professors de secundària

REDACCIÓ
05-10-2021
  • Enginyers Lleida forma futurs professors de secundària
    Peu de foto: 
    Foto Missatges/Rafa Gimena

El Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida-Enginyers Lleida inicia, el pròxim 15 d’octubre, un curs per formar futurs professors de secundària de la mà de l’inspector d’educació Nicolau Galdeano. “La realització d’aquest curs permetrà elaborar la programació didàctica de la matèria per la qual es vol opositar, defensar-la davant d’un tribunal i respondre amb seguretat les seves preguntes, així com elaborar unitats didàctiques i activitats pràctiques i saber-les explicar amb seguretat”, diu Ramon Grau, degà d’Enginyers Lleida. "L’objectiu també és que s’aprengui a exercitar i practicar activitats i classes pràctiques de manera oral aconseguint seguretat en parlar en públic, vocalitzant i perdent la por”, comenta Galdeano.

En la seva darrera edició, el curs va comptar amb una alt índex d’aprovats i, de les dinou alumnes que es van presentar, ja són tretze les persones que s’han incorporat a la docència.

La formació constarà de 15 sessions (8 online i 7 presencials) que abordaran qüestions com l’elaboració i assessorament de les programacions didàctiques de les especialitats docents de tecnologia, matemàtiques, llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana, llengües estrangeres, educació física, música, biologia i geologia, visual i plàstica, geografia i història i orientació educativa. Es tractaran competències bàsiques i transversals, continguts clau, criteris d’avaluació i estratègies metodològiques, TIC, connexions amb altres crèdits, distribució temporal, estratègies pel tractament de la diversitat, acció tutorial, activitats d’ensenyament-aprenentatge, recursos didàctics i, finalment, bibliografia i web grafia.

El curs, que es farà cada divendres de 17 a 21h a partir del 15 d’octubre, s’allargarà fins al 18 de febrer i pretén que l’alumnat aprengui a realitzar la programació, desenvolupar classes orals i tenir estratègies i actuacions davant d’un tribunal d’oposicions. Per aconseguir-ho, es farà un assessorament i orientació tècnica de la part pràctica, així com processos de simulació de totes les fases del procés amb participació personal activa. A més, s’utilitzarà el mètode de projectes i discussió, la realització d’exposicions orals i material i bibliografia actualitzats. 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta