Es mantenen els grups de convivència en les activitats esportives d'estiu per a menors

ACN
Publicat: 
23-05-2021
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • Preview nens pati escola

Les activitats esportives d'estiu per a menors es tornaran a fer amb grups de convivència que no es barrejaran entre ells. La recomanació és que siguin d'entre 10 i 14 participants, tot i que poden arribar a un màxim de 24 infants pel que fa als casals esportius i de 30 en el cas d'estades o campus esportius. Així ho recull el document de mesures d'activitats esportives d'estiu per a infants i adolescents d'entre 3 i 18 anys, elaborat per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física i aprovat pel Procicat. D'altra banda, l'ús de la mascareta és obligatòria a partir dels sis anys i recomanable a partir dels 3. Tot i això, s'especifica que no caldrà aquest element en la pràctica d'activitat esportiva en grups estables habituals. 

El document estableix els requisits i les mesures de protecció i prevenció que han de fer possible les activitats d'estiu, seguint les pautes generals que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja ha establert per a l'educació en el lleure i tenint en compte que els infants i adolescents representen un grup "de baix risc". 

El document estarà condicionat a l'evolució i control de la pandèmia, també tenint en compte una possible evolució desigual en els territoris, i les condicions objectives que des de l'àmbit de salut pública s'estableixin per tal que les activitats esportives es puguin desenvolupar amb seguretat. 

Pel que fa als monitors, s'estableix que seran sempre els mateixos per grup i ho podran ser de diversos grups estables sempre que siguin en dies i hores diferents. D'altra banda, es permeten activitats d'exhibició a l'aire lliure amb mesures de distanciament i mascareta, i evitant aglomeracions per part dels familiars. 

Pel que fa als desplaçaments, es mantenen subjectes a la normativa sanitària aplicable. En tot cas, es podran utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d'ocupació ho permeti, es procurarà la màxima distància entre usuaris. Caldrà però registrar els seients dels ocupants. 

Comprovació diària dels símptomes compatibles amb la covid

D'altra banda, el text manté que s'ha de comprovar diàriament l'estat de salut dels infants i monitors per garantir que no tenen símptomes compatibles amb la covid. En el cas dels casals esportius, aquesta comprovació l'han de fer les famílies i declarar verbalment que l'han feta. Pel que fa a les estades o campus esportius, serà l'equip de dirigents qui la farà. 

Pel que fa a la distància, s'estableix que sempre que sigui possible es procurarà fer les activitats individuals "intentant assegurar la distància física entre els participants". També es prioritzaran les activitats a l'aire lliure. En el cas d'espais compartits, s'haurà de valorar la possibilitat de fer torns, dividir l'espai per sectors i aplicar mesures de neteja i desinfecció entre torns. En espais interiors, es recomana tenir finestres i portes obertes i, si no és possible, el màxim de temps possible, amb un mínim tres vegades al dia durant 10 minuts. A més, les entrades i sortides hauran de ser esglaonades. 

En estades o campus esportius, podran fer servir els espais comuns diversos grups al mateix temps, sempre i quan es garanteixi que ho faran sense barrejar-se, delimitant espais, incloent els de pernoctació, menjador i vestidors. A les habitacions s'haurà de mantenir la distància d'1,5 metres entre caps, amb les capçaleres dels llits capicuades o amb l'ús de mampares com a mesura alternativa. 

D'altra banda, s'evitarà l'ús compartit de material i, si s'ha de compartir, es farà un protocol "estricte" per higienitzar el material després de cada ús o al final de l'activitat. En aquesta línia, els participants no podran col·laborar en les tasques de cuina i servei del menjar, que se servirà sempre en plats individuals i no es podrà compartir. 

A més, cada activitat tindrà un membre de l'equip de dirigents que tindrà la funció de responsable de prevenció i higiene.

Comparteix

També t'interessarà