El Sector Turisme de la demarcació de Lleida es recupera més fort que mai

LLEIDA.COM / Pau Vilaró
Publicat: 
06-06-2023
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • El Sector Turisme de la demarcació de Lleida es recupera més fort que mai
    Peu de foto: 
    Foto: Pau Vilaró

El turisme en general va ser un dels sectors que es van veure perjudicats per la crisi sanitària de la COVID-19 i el sector turístic de la demarcació de Lleida va patir un impacte significatiu. Malgrat aquesta situació, la demarcació de Lleida va ser una de les destinacions turístiques que van patir menys l’impacte econòmic per la crisi sanitària i al mateix temps la que ha tingut una recuperació més ràpida en comparació amb la resta de Catalunya. 

L’informe “Superació de la COVID-19 pel sector turístic de la demarcació de Lleida” de la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya de la UdL, elaborat a instància del Patronat de Turisme en el marc del conveni de col·laboració d’ambdues institucions, s’ha presentat aquest matí en roda de premsa a la Diputació de Lleida. El director i autor del treball és el professor de la UdL Jaume Macià Amorós, col·laborador de la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya de la Universitat de Lleida que dirigeix el degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) de la Universitat de Lleida (UdL) Eduard Cristóbal Fransi amb la sotsdirecció del professor de la UDL Daniel Paül Agustí.

El director de la Càtedra, Eduard Cristóbal,  ha explicat que  “l’objectiu d’aquest treball de recerca és comprendre i avaluar l’impacte que ha tingut la COVID-19 en el sector turístic lleidatà, així com la seva adaptació una vegada finalitzada la crisi sanitària, i alhora obtenir una avaluació precisa dels seus efectes a través de les opinions dels directius i/o propietaris sobre la situació actual i les expectatives i realitat de recuperació dels seus negocis”. D’altra banda, ha posat de manifest que la indústria turística és alhora un gran impulsor d’altres sectors, com l’agrícola i el ramader, en ser un consumidor important de productes de qualitat com ara carns, lactis i olis, entre d’altres, i també ha tingut un paper clau en el sector comercial.

El cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha assenyalat que l’estudi corrobora les dades de la bona recuperació del sector turístic de la demarcació de Lleida a partir de la pandèmia, però també durant el període que es va poder sortir durant la crisi sanitària.

Jaume Macià, director de l’estudi, ha explicat que l’informe presentat es basa en una mostra de 402 enquestats, que inclou empresaris i autònoms del sector turístic ubicats a la demarcació de Lleida, i les respostes dels quals es van obtenir durant els mesos de juliol, agost i setembre del 2022. La realització de l’enquesta ha permès copsar de primera mà la percepció sobre la situació en els diversos sectors.

Els resultats mostren com la situació sanitària arran de la COVID-19 i les restriccions i mesures derivades van tenir un impacte directe en els negocis turístics de la demarcació, afectant de manera més notable, dins l’àmbit turístic, els allotjaments i la restauració. Tot i així, aquests dos sectors són els que han mostrat una millor recuperació, tant pel que fa al nombre de turistes i visitants com en el nombre de treballadors, un cop finalitzades les restriccions i la crisi sanitària. A escala territorial, l’Urgell, el Solsonès i el Segrià són les comarques que es van veure més afectades per la COVID-19, i el sector de la restauració de la comarca del Segrià en va ser el més perjudicat.

Les dades de l’enquesta feta mostren com el sector de la restauració va ser el que més expedients va aplicar, un 74,4 % dels negocis de la restauració va fer un ERTE.

Quant a la recuperació del sector, pel que fa al nombre de treballadors, les dades basades en les respostes dels empresaris indiquen que els 4 sectors turístics en què es van agrupar les respostes de l’enquesta (allotjaments, restauració, serveis turístics i altres*) han recuperat el nombre de treballadors que tenien abans de la pandèmia, si bé el sector de la restauració i dels serveis turístics presenten un percentatge una mica més elevat d’empreses que tenen en nòmina menys treballadors respecte a l’any anterior a la COVID.

Pel que fa a l’arribada de turistes segons la seva procedència, ha evolucionat de manera diferent en cadascun dels sectors analitzats. El dels serveis turístics i el d’altres empreses relacionades amb el turisme mostren uns percentatges similars. Així doncs, la majoria dels empresaris d’aquests dos sectors, un 60 %, indiquen que el turisme lleidatà i català ha augmentat de forma molt important, i pel que fa a la resta de procedències la majoria d’enquestats han indicat que no els arriben aquests grups turístics i en menor manera que han disminuït respecte a l’època anterior al confinament.

El sector de la restauració ha notat un augment espectacular pel que fa als turistes provinents de la demarcació de Lleida, un 68 % dels empresaris de la restauració han indicat que aquest grup ha pujat molt respecte a abans del confinament. També el turisme procedent de la resta de Catalunya ha tingut un creixement destacat, un 57 % dels enquestats així ho assenyalen. 

El sector dels allotjaments és el que més ha patit les conseqüències de la COVID-19, sobretot amb l’arribada de turistes espanyols, francesos, europeus i de fora d’Europa, ja que l’arribada d’aquests grups va baixar bastant, de l’ordre d’entre un 30 i un 52 % menys.

El sector també ha destacat que per estar més ben preparats de cara al futur s’han de reforçar els canals digitals, millorar i aplicar noves estratègies d’internacionalització, millorar la gestió de riscos, implantar protocols de seguretat sanitària i, sobretot, rebre formació en aspectes com la implantació del teletreball i les noves tecnologies, gestió financera i comptable, plataformes de comercialització, xarxes socials, idiomes i sostenibilitat. Aquestes accions, segons els enquestats, haurien ajudat a minimitzar els efectes de la crisi provocada per la COVID-19 i servirien per afrontar l’arribada de possibles noves crisis.

Etiquetes: 
Comparteix

També t'interessarà