Pericarditis: la inflamació de la membrana del cor que sol afectar a homes joves

REDACCIÓ
09-12-2021
 • Pericarditis: la inflamació de la membrana del cor que sol afectar a homes joves

L'actriu Ana Milà, el futbolista Dani Carvajal o el compositor Chopin són alguns dels rostres coneguts que han estat diagnosticats de pericarditis. Aquesta es produeix quan la membrana que envolta al cor s'inflama ocasionant dolor toràcic.

Què entenem per pericarditis i per què es produeix?

Al voltant del cor existeix una membrana en forma de bossa que rep el nom de pericardi. En el seu interior hi ha una petita quantitat de líquid que exerceix diverses funcions, com són la protecció del cor o facilitar el seu lliscament i lliure moviment dins de la caixa toràcica. Aquesta membrana es pot inflamar per diverses causes, la qual cosa rep el nom de pericarditis.

El signe més habitual de la pericarditis és la presència de dolor toràcic. Aquest sol caracteritzar-se per caràcter punxant. No és un dolor constant, sinó que varia i sol empitjorar quan es realitzen moviments respiratoris o la persona es tomba boca amunt. Quan aquesta persona s'incorpora, es pot percebre una menor molèstia. Altres signes que també guarden relació amb la pericarditis són la febre o el cansament generalitzat.

La inflamació del pericardi sol estar relacionada amb processos inflamatoris, autoimmunes o virus. La pericarditis aguda sol aparèixer els dies o setmanes posteriors a una infecció, habitualment respiratòria o gastrointestinal.

Quines proves es realitzen per al diagnòstic de la pericarditis?

Per a confirmar un possible cas de pericarditis es realitza principalment una exploració física, així com exploracions complementàries. En pacients amb pericarditis, se sol produir un so cardíac característic (frec pericardíac) quan es duu a terme l'auscultació. No obstant això, aquest signe pot no aparèixer en tots els casos.

Existeixen quatre proves complementàries:

 • L'electrocardiograma.
 • Les anàlisis de sang que permeten conèixer si hi ha reactants de fase aguda en la sang o detectar la presència d'un possible mal miocàrdic
 • La radiografia de tòrax, per part seva, permet detectar alteracions en la grandària del cor com la cardiomegàlia.
 • Una altra de les proves que es duen a terme és l'ecocardiograma Doppler Color per a valorar la funció sistòlica del cor, així com la presència de vessament pericardíac.

Línies d'abordatge i principals reptes

Encara que la pericarditis pot aparèixer en qualsevol moment de la vida, sol ser freqüent en adults joves, principalment en homes. A Europa, les diferents estimacions situen la prevalença d'aquesta inflamació en 1 a 10 casos a l'any per cada 100.000 habitants.

El tractament de la pericarditis aguda se sol assentar en dos pilars:

 • D'una banda, la presa d'antiinflamatoris.
 • D'altra banda, se sol recomanar al pacient repòs, almenys durant dues setmanes.

En uns certs casos, transcorregut aquest període de temps, els símptomes es poden mantenir per la qual cosa és necessari recórrer a l'ús d'altres tractaments com la colquicina, corticoides i immunomoduladors (o immunosupressores).

Si la pericarditis persisteix, pot evolucionar a pericarditis incessant, recurrent o fins i tot crònica. A vegades molt comptades, el tractament pot no funcionar i la pericarditis, és cronificar. És una cosa que ocorre excepcionalment i se sol fer un procediment quirúrgic anomenat pericardiectomia.

Quant a la gravetat de la malaltia, posseeix un pronòstic favorable en la majoria dels casos. No obstant això, el fet d'haver desenvolupat pericarditis aguda una vegada, en certa manera, predisposa a tornar a tenir-la més endavant.

Els principals reptes per al futur de la malaltia són:

Aprofundir més en la fisiopatologia, les causes i factors de risc que provoquen de la pericarditis recurrent.
Descobrir tractaments nous i individualitzats per a la pericarditis recurrent refractària.

Recorda

 • La pericarditis es produeix quan el pericardi, membrana que envolta al cor, s'inflama ocasionant dolor toràcic i en alguns casos febre o cansament.
 • En cas de sospita se sol recórrer a una exploració física o proves complementàries com l'electrocardiograma o anàlisi sanguínia.
 • La principal línia d'abordatge se centra en antiinflamatoris i repòs.
 • Sol afectar adults joves, principalment homes.

Grup Hospitalari HLA - Perpertuo Socorro

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta