ℹ️ FAQS: Inici del segon curs escolar marcat per la Covid-19

REDACCIÓ
06-09-2021
 • ℹ️ FAQS: Inici del segon curs escolar marcat per la Covid-19

Comença un altre curs escolar marcat per la pandèmia de la Covid-19. Les classes tornen amb algunes mesures de seguretat, grups bombolla i distàncies de seguretat. Des de LLEIDA.COM us deixem les preguntes més freqüents que sorgeixen a causa de l'inici de les classes.


 • On puc consultar dades sobre la COVID-19 als centres educatius?

En aquest mateix web, a l'apartat Dades sobre la covid en els centres educatius, pots consultar les dades globals de Catalunya i també les dades per centres educatius, que s'actualitzen diàriament.

 • Què és la Traçacovid?

És l'aplicació informàtica que utilitzen les direccions dels centres educatius per fer el seguiment dels possibles casos de covid-19 i assegurar-ne la coordinació entre els departaments de Salut i Educació.

 • Qui és la persona de contacte al centre educatiu amb relació als casos COVID-19?

El director o directora és la persona de referència que ha d'informar les famílies de tota la gestió i organització del centre educatiu amb relació a la gestió de casos.

 • Què passa si el meu fill o filla presenta símptomes de COVID-19 a l'escola o institut?

La direcció del centre et trucarà perquè el vagis a buscar. Quan arribeu a casa, cal que truquis, al més aviat possible, al vostre centre d'atenció primària (CAP): si els símptomes fossin greus, el mateix centre educatiu seria el que trucaria al 061 i te n'informaria tot seguit.

Quan el personal del CAP rebi la trucada, en valorarà els símptomes i decidirà si se li fa la prova PCR o un test antigènic ràpid (TAR), en la mesura possible, dins les primeres 24 hores d'inici dels símptomes; en cas de PCR, indicarà l'aïllament del teu fill o filla fins conèixer-ne el resultat, i recollirà els contactes estrets de l'entorn familiar.

Mentre espereu el resultat de les proves, no es confinarà el grup classe del teu fill o filla. En canvi, els germans o germanes que hi conviuen no poden anar a l'escola (encara que vagin a un altre centre educatiu) ni tampoc els adults que hi conviuen si treballen en un centre educatiu.

Si el diagnòstic del test PCR o test antigènic ràpid (TAR) és positiu, la família o, segons l'edat, el teu fill o filla sereu entrevistats pel gestor o gestora covid de Salut, per fer la recollida de contactes estrets i indicar-vos les mesures necessàries d'aïllament i quarantena.

 • Què haig de fer si el meu fill o filla presenta símptomes de COVID-19 fora de l'horari escolar?

Has de trucar al CAP (centre d'atenció primària) de referència. Si el CAP està tancat, has de contactar amb el centre d'urgències més proper, per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

 • Què passa si hi ha un cas de COVID-19 a la classe del meu fill o filla?

Si es dona un cas positiu es fa una prova PCR a tots els contactes estrets, és a dir, als companys de classe i al tutor o tutora (a l'educació infantil i primària, sempre, i partir de l'educació secundària només si el o la docent no ha mantingut les mesures de protecció i salut recomanades) i també a les persones que conviuen amb el cas sospitós.

Per facilitar la recollida de mostres en l'àmbit educatiu, sempre que sigui possible, una unitat mòbil es desplaça a l'escola a fer aquestes proves al grup afectat. Així s'evita que totes les famílies hagin de demanar hora per fer la prova i se sobrecarreguin dels centres d'atenció primària. En tot cas sempre cal esperar les indicacions de la direcció del centre educatiu.

 • Quines persones es consideren contactes estrets del meu fill o filla en el centre educatiu?

Per valorar els contactes estrets es tenen en compte les 48 hores prèvies de l'inici dels símptomes del cas sospitós o de la confirmació del positiu.

Així, es consideren contactes estrets en el centre educatiu:

Els companys i companyes de classe en tots els ensenyaments, independentment que portin o no mascareta.
A l'educació infantil i primària, el tutor o tutora del grup. Pel que fa als altres professionals o docents del centre que fan classe o activitats puntualment amb el grup del teu fill o filla, no es consideren contactes estrets si han mantingut les mesures de seguretat i protecció recomanades, com són l'ús de la mascareta i mantenir la distància de dos metres de seguretat.
A partir de l'educació secundària, el professorat només es considera contacte estret si no ha mantingut les mesures de protecció i seguretat recomanades.

També es poden definir altres contactes estrets:

Pel que fa als desplaçaments en transport escolar, les persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas positiu, sempre que no hi hagi hagut una protecció adequada durant 15 minuts.
En el menjador escolar, si hi ha hagut una distància inferior a dos metres amb el cas positiu.

 • Com cal actuar en cas que hi hagi un cas positiu en la classe del meu fill o filla?

1. Si el cas positiu es confirma durant l'horari escolar
El teu fill o filla i els companys del grup, com a contactes estrets del cas positiu, han de seguir fent classe amb normalitat, mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de l'escola. En finalitzar la jornada lectiva, han de retornar directament (sense extraescolars) a casa per iniciar la quarantena. En cas que hagin de tornar a casa amb transport escolar, han de fer-ho extremant les mesures de seguretat (portant la mascareta posada i estant separats més de dues files de la resta d'infants que no pertanyin al mateix grup).

Si una unitat mòbil de Salut no s'ha pogut desplaçar aquell dia per fer proves PCR a l'escola, cal esperar les indicacions del centre educatiu d'on i quan es faran.

2. Si el cas positiu es confirma fora de l'horari escolar
El teu fill o filla i els companys del grup, com a contactes estrets del cas positiu, han d'anar a l'escola en la jornada lectiva següent per dos motius:

 • Organitzar la realització de la PCR als contactes estrets;
 • Rebre les instruccions necessàries per tal de seguir l'activitat lectiva durant la quarantena.

Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, s'indicarà on es farà. Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes del grup no poden fer altres activitats fora del centre educatiu.

2.a En les hores prèvies d'iniciar la jornada lectiva
El teu fill o filla i els companys del grup del cas positiu poden iniciar la jornada a l'escola a l'espera de la realització de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups.

2.b Durant el cap de setmana
La direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran les proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el mateix cap de setmana.

Així mateix, també s'indicarà a les famílies, l'hora a la qual han d'acudir al centre educatiu el següent dilluns, amb les dues finalitats esmentades (organitzar la realització de la PCR i rebre instruccions). També s'informaria si la PCR no es fes al centre educatiu.

 • Com es recullen les mostres de PCR al centre educatiu?

S'utilitza la tècnica del frotis nasal, que és una tècnica molt senzilla, i en què només es posa un bastonet a l'interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l'entrada (és menys molesta que la del frotis nasofaringi, que és més agressiva).

 • Puc acompanyar el meu fill o filla durant la prova PCR al centre educatiu?

Tot i que el Protocol no recomana que pares i mares entreu a l'escola per acompanyar el fill o filla quan se li hagi de fer la prova PCR, el centre educatiu pot decidir autoritzar un dels tutors perquè l'acompanyeu a fer-se la prova.

 • I si el resultat de la PCR del meu fill o filla per contacte estret és negatiu, pot fer vida normal?

Encara que el resultat de la PCR sigui negatiu, és necessari que faci la quarantena durant tots els dies establerts.

Un resultat negatiu vol dir que en aquell moment no té la malaltia, però aquesta es pot desenvolupar més tard, mentre dura el període d'incubació del virus: per això és molt important que el teu fill o filla faci bé la quarantena.

Durant tot aquest període no pot fer cap mena d'activitat fora del domicili, ni rebre visites.

D'altra banda, les persones convivents o contactes habituals del teu fill o filla (identificat com a contacte estret) no han de seguir cap mesura especial. Així, els germans o germanes d'alumnes que estiguin fent quarantenes, poden assistir a classe amb normalitat.

 • Si el meu fill o filla s'ha fet una prova PCR o TAR en una campanya de cribratge massiu, s'ha de confinar?

No, si s'ha fet una prova PCR o un test antigènic (TAR) de cribratge massiu. Aquests tipus de proves es fan en algunes poblacions i també en centres educatius com a campanya preventiva i de detecció de casos.

D'altra banda, si es tracta d'una prova PCR per ser un contacte estret d'un cas positiu, sí que ha de fer confinament preventiu.

 • El meu fill o filla ja ha passat la malaltia, haurà de fer quarantena si hi ha un positiu en la seva classe?

Si ha passat la malaltia en els darrers 3 mesos (amb documentació confirmada) el teu fill o filla no està obligat a fer quarantena.

Ara bé, cada centre ha de decidir si, per motius pedagògics, aquell alumne o alumna ha de fer la quarantena amb la resta del grup, o bé si bé és preferible que segueixi assistint al centre i s'incorpori en una altra classe.

 • Quants dies dura la quarantena per als alumnes?

Actualment la quarantena d'un grup classe (que inclou alumnes, docents i, si escau, altres professionals) dura 10 dies, d'acord amb les indicacions del Departament de Salut. Tot i que hi ha hagut una variació de dies respecte al que es va establir durant les dues primeres setmanes de curs, les autoritzacions de confinament que han signat les famílies (o el mateix alumne o alumna, a partir de 16 anys) dels centres educatius continuen sent vàlides.

Si un alumne o una alumna no s’ha realitzat la PCR per manca d’autorització o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la resta dels companys i companyes.

Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot allargar si surten més casos positius en fer les proves PCR al grup classe, de manera que s’allargaria 10 dies des del contacte amb els nous casos positius.

 • Quan pot tornar a l'escola el meu fill o filla si ha presentat símptomes o ha estat un cas positiu?

El teu fill o filla pot tornar a l'escola en els casos següents:

 • Si el resultat de la prova (PCR o test antigènic ràpid) ha estat negatiu i fa 24 hores que no té febre.
 • En cas d’haver estat un cas positiu, si ha fet una quarantena de 10 dies i han passat 72 hores sense tenir cap símptoma.

Per reincorporar-se al centre educatiu no cal fer-se cap prova ni presentar cap certificat mèdic.

 • En quins casos es confina una classe i en quins no, si un alumne o alumna té símptomes?

Quan es tracta d'una sospita de cas, els companys de classe i el tutor o tutora mantenen l'activitat escolar, sense barrejar-se amb la resta de grups, a l'espera dels resultats de la PCR de la persona afectada, que és a casa. Sí que s'han d'aïllar, però, a casa les persones que conviuen amb l'infant o jove afectat si estudien o treballen en un centre educatiu.

Si el resultat de la prova del cas sospitós és negatiu, el grup no es confina (segueix fent l'activitat lectiva normal) i l'alumne o alumna es pot incorporar quan ja no tingui símptomes o bé després d'haver passat 24 hores sense febre.
Si el resultat de la prova del cas sospitós és positiu, el grup es confina d'acord amb la valoració d'Educació i Salut; els alumnes i el tutor o tutora han fer quarantena i la prova PCR. Aquesta prova es fa al mateix centre o en altres punts específics, segons indiquin els equips d’atenció primària.

 • I quan s'acaba la quarantena, per tornar a l'escola, hem de portar algun document?

No. Per retornar a l'escola, un cop acabada la quarantena, no cal fer-se cap prova ni tampoc presentar cap certificat mèdic.

 • És veritat que la COVID-19 afecta menys els infants?

Sí. Diversos estudis indiquen que els infants s'infecten amb menys freqüència que les persones adultes, especialment els infants menors de 10 anys.

A l'entorn escolar es posa en relleu que, si s'apliquen les mesures preventives i d'higiene adequades, la transmissió a l'escola és poc freqüent, especialment a l'educació infantil i primària. Així, les dades de què es disposen del primer trimestre i del pic de la segona onada (i que es poden consultar en aquest mateix web) mostren que les escoles són segures.

Per a més informació sobre com afecta la COVID-19 als infants, pots consultar la introducció del document Gestió de casos covid-19 als centres educatius.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta