La Paeria de Lleida convoca la Taula de la Mobilitat

REDACCIÓ
Publicat: 
29-01-2024
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
 • La Paeria de Lleida convoca la Taula de la Mobilitat
  Peu de foto: 
  Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha convocat la Taula de la Mobilitat per al proper 9 de febrer, dia que es presentaran també les primeres propostes del Pla de Mobilitat Urbana de Lleida que han estat elaborades a partir de la diagnosi que es va fer al 2021.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Lleida 2023-2028 reforça l’objectiu de recuperar l’espai per al vianant en detriment del vehicle privat. De fet, l’estructura compacta de la ciutat ha permès que el 58,7% dels desplaçaments interns realitzats pels residents a Lleida es facin en modes no motoritzats i el 9,4% en transport públic, un fet que, sumat a la capacitat de la infraestructura viària del municipi, ha evitat la saturació vehicular als carrers de la ciutat. Aquesta situació, a més de ser poc habitual a la resta de ciutat de grandària similar, suposa una gran oportunitat per impulsar mesures que treguin encara més protagonisme al vehicle privat.

I és en aquest sentit que van encarades les propostes realitzades per l’empresa Doymo a partir de la diagnosi que es va fer prèviament: fer una ciutat més amable per als vianants, sent el centre de les mesures, on es visqui en unes condicions ambientals i de salut pública més adaptades al segle XXI i on les formes innovadores per moure’s per la ciutat puguin ser canalitzades amb les millors condicions de funcionalitat i seguretat possibles. En aquest escenari, el transport públic haurà d’inserir-se dins dels barris de forma còmoda i eficient per tal de mantenir una bona cobertura, essent la bicicleta el mode de transport que clarament ha de créixer més en la mobilitat interna.

El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Lleida pretén dissenyar una distribució modal més sostenible, eficaç, equitativa, de qualitat i segura que garanteixi la funcionalitat de les xarxes de transport i les seves comunicacions amb els nuclis urbans propers, els municipis veïns i la resta de les comarques de Lleida i la Franja de Ponent.

El PMUS de Lleida 2024 també serà el marc per a la implantació i desplegament de les Zones de Baixes Emissions a la ciutat.

Situació actual de la mobilitat

La diagnosi realitzada en el marc del PMUS de Lleida conclou que:

Pel que fa als vianants:

 • A Lleida gairebé la meitat dels desplaçaments diaris es fan a peu.
 • Els carrers més transitats pels vianants es troben al centre, on no hi ha trànsit rodat
 • La climatologia pot perjudicar els desplaçaments a peu perquè manquen elements protectors
 • Treball continu de la Paeria per garantir l’accessibilitat a totes les voreres i passos de vianants.

Pel que fa a la bici

 • La xarxa ciclable de Lleida tenia al 2022 44 kilòmetres. Es prioritza augmentar-la i millorar l’actual
 • Potencial intermodalitat amb el transport públic
 • Habilitat aparcaments segurs a la ciutat i en equipaments

Pel que fa al transport públic

 • La xarxa de transport públic cobreix gran part del nucli urbà
 • Previsiblement la nova estació d’autobusos farà modificar a mig termini alguns recorreguts
 • Potenciar infraestructures associades al transport urbà (carril bus, semàfors prioritaris, entre altres)

Pel que fa al vehicle privat:

 • Les vies d’accés a lleida registren 104.000 vehicles diaris, un 24% menys que al 2009
 • Per la LL-11 passen més de 16.000 vehicles cada dia. A altres vies principals s’enregistren valors entre 8.000 i 10.000 vehicles al dia
 • Descens del trànsit rodat entre 2009 i 2022 a vies cèntriques com la Rambla Ferran, facilitant futures actuacions de pacificació.

Pel que fa a la DUM:

 • Els nous models de comercialització i abastiment de mercaderies necessiten contínuament l’ús de modes de transport per a aquestes operacions
 • En total, la ciutat disposa de 323 places de DUM
 • Cal millorar les reserves i els seus estacionaments

Propostes per dissenyar una ciutat més sostenible

Reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica a la ciutat és un dels objectius del PMUS Lleida

El sector del transport és la principal font d’emissions de contaminants atmosfèrics (34%). S’està fent un estudi de detall de la qualitat de l’aire de la ciutat en el marc del Pla de millora de la qualitat de l’aire.

Participació ciutadana al PMUS de Lleida

Cal destacar que durant el procés d’elaboració i redacció de la memòria de diagnosi del PMUS de Lleida es van realitzar entrevistes amb diferents entitats municipals (associacions de veïns, sindicats, Guàrdia Urbana, grups polítics, entre altres).

Ara, amb la presentació de les primeres propostes sorgides d’aquesta diagnosi, s’endegarà un altre procés de participació ciutadana perquè es facin aportacions que es puguin incorporar per enriquir el document.

Comparteix

També t'interessarà